Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26110 09.11.2015 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Muinsuskaitseamet nõustub katastriüksuse (24005:002:0580) jagamisega kaheks katastriüksuseks, vastavalt lisatud kaardimaterjalile saab maatükk I sihtotstarbeks elamumaa ja II maatükk jääb olemasolev sihtotstarve. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso