Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35877 05.09.2019 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Katastriüksuse piiride muutmine. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
18594 13.08.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kehtna mõisa peahoone (mälestise reg nr 15198) vundamentide drenaaži ja sajuvee kanalisatsiooni ehitustööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Raili Uustalu. Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
17073 03.01.2012 projekti
kooskõlastus
"Kehtna mõisa vundamentide uuring ja drenaaž. Põhiprojekt. Kaust 1. Hüdroisolatsioonid ja krohvisüsteem kõrge soolakoormusega seinapindadele" Koostaja OÜ H. Uuetalu
"Kehtna mõisa vundamentide uuring ja drenaaž. Põhiprojekt. Kaust 2. Drenaaž" Koostaja Fingal OÜ
Tellija Kehtna Manor OÜ
TROIKA kooskõlastus: Merle Kinks 29.12.2011
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
15257 08.03.2011 tööde teostamise
aruanne
2009. aasta restaureerimistööde aruanne Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
15253 08.03.2011 tööde teostamise
aruanne
2007. aasta remont- ja restaureerimisetööde aruanne Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
11586 21.05.2009 tööde teostamise
aruanne
Kehtna mõisa peahoone (reg nr 15198) 2008. aasta remont- ja restaureerimistööde aruanne. Tellija Kehtna Manor OÜ, teostaja Mare Rähni. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
11585 21.05.2009 tööde teostamise
aruanne
Kehtna mõisa peahoone (reg nr 15198) 2007. aasta remont- ja restaureerimistööde aruanne. Tellija Kehtna Manor OÜ, teostaja Mare Rähni. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
11584 21.05.2009 tööde teostamise
aruanne
Kehtna mõisa peahoone (reg nr 15198) 2006. aasta remont- ja restaureerimistööde aruanne. Tellija Kehtna Manor OÜ, teostaja Mare Rähni. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
7179 20.06.2007 projekti
kooskõlastus
Sisekujunduse restaureerimise põhiprojekt.
tellija Kehtna Manor
arhitekt Mare Rähni
KKK 12.06.07 nr 107
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
3332 23.08.2005 projekti
kooskõlastus
Kehtna mõisa peahoone põhiprojekt. Tellija OÜ Terra Fennia arhitekt Mare Rähni. Kooskõlastatud 18.08.2005 kkk komisjon nr. 61 Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson