Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
19972 01.04.2013 projekti
kooskõlastus
Raplamaa, Kehtna vald, Linnaaluste küla Keava mõisa maaüksuse puurkaevu projekt. Projekteerija OÜ Sivestol, Peep Truumaa. Tellija Heino Hallikmägi. Puurkaev rajatakse Keava mõisa ait-keldrist 10 m kaugusele mälestisest kirdesuunas.
Troika kooskõlastus (P. Nork, T. Talk 28.03.2013).
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
19180 12.11.2012 projekti
kooskõlastus
Eramu küttesüsteemi põhiprojekt, maaküttekontuur. Projekteerija O Inseneribüroo OÜ, tellija Heino Hallikmägi.
Troika kooskõlastus, Merle Kinks, Peeter Nork 29.10.2012.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
2624 23.03.2005 kooskõlastus Reg. nr 15219 Rapla arhitektuurimälestiste teh. seisukorra ülevaatus AS Sille, A.Danil 2003 töö nr 46.03 kd VII
Tellija Muinsuskaitseamet
kkk komisjon nr. 48 25.01.2005a
Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson
1305 03.05.2004 projektieelne
kooskõlastus
Aida ümberehituse eelprojekt. Lääneküljele on ette nähtud ehitada katusekorruse kõrguseni õhuline piirdega rõdu, üks petikakendest muudetakse ukseks. Idapoolne ümar petikaken avatakse. Katuse pöhjaküljele on lubatud Velux aknad.
1300 03.05.2004 projekti
kooskõlastus
Katuse kate eemaldatakse, katteks olev savikivi sorteeritakse ja terved kivid paigutatakse tagasi. Katus soojustatakse, tehakse vajalikud õhutusvahed ja aluskate.
1298 03.05.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Eritingimused on koostatud ait-keldri katuse remondiks ja hoone kohandamiseks eluruumideks. Pseudogooti elementidega lääne-idasuunaline ehitis on ilmselt 19 sajandi keskel ehitatud. Hilisem on silindervõlv mis kattab kogu alumist ruumi.