Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39782 26.02.2021 projekti
kooskõlastus
Jõe tn lõigu pk1+58-pk2+47 ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis Kohila alevis, Kohila vallas.
Koostaja: FIE Anne Unt. Vastutav projekteerija Anne Unt. Joonestaja Raul Rokk.
Tellija: Kohila Vallavalitsus.
Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
37965 29.06.2020 projekti
kooskõlastus
Jõe tn lõigu pk0+15-pk1+58 põhiprojekt. Väljavõte Landverk OÜ tööst nr. t-16-37 "Tööstuse tn rekonstrueerimise põhiprojekt."
Koostaja: FIE Anne Unt. Vastutav projekteerija Anne Unt. Joonestaja Raul Rokk.
Tellija: Kohila Vallavalitsus.
Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
37422 20.04.2020 projekti
kooskõlastus
Kohila alevikus asuva Tööstuse tn 19f esise sõidutee rekostrueerimise ja kergliiklustee rajamise
põhiprojekt on koostatud Kohila Vallavalitsuse tellimusel. Projekti eesmärk on Tööstuse
tänaval rekonstrueerida sõidutee lõik, rajada puuduolev kergliiklustee ning lahendada sajuvee
ärajuhtimine.
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32836 15.06.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
KOHILA MÕISA PEAHOONES 2018. AASTA SUVEL TEHTAVATE REMONTTÖÖDE TEGEVUSKAVA Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32078 23.03.2018 projekti
kooskõlastus
Kohila valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine, Rapla maakond I ja II osa. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
30007 24.05.2017 projekti
kooskõlastus
Tööstuse tänava rekonstrueerimise projekt on kooskõlastatud töö korras (Silja Konsa, Reelika Niit, Mikk Mutso). Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
28320 29.09.2016 projekti
kooskõlastus
Soojatrassi rekonstrueerimine Kohila mõisa peahoone kaitsevööndis. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
27431 16.05.2016 projekti
kooskõlastus
Kohila mõisa peahoone kaitsevööndis asuva Tööstuse tn rekonstrueerimise tehniline projekt.
MKA ei ole nõus kaitsevööndi piiri muutmisega. Projekti lisatud juhised mõisaallee puude kaitsmise kohta teetööde ajal, et vältida puude ja nende juurestiku vigastamast.
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
19144 05.11.2012 tööde teostamise
aruanne
Aruanne Kohila mõisa peahoone katuse jätkutööde kohta. Koostaja/tööde teostaja Mart Kuura.
2012. aastal teostatud tööd:
1. tiibehitiste vintskappide (4 vintskappi) korrastamine (katusekatte vahetus, konstruktsioonide asendamine/parandused),
2. põhihoone otsaseinte krohvimine,
3. keskküttekatla korstnasse terasest suitsutoru paigaldamine.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
18946 02.10.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringu koostamiseks Kohila mõisa ansambli ehitismälestiste ühises kaitsevööndis. Koostaja Kohila Vallavalitsus, arh Rein Ailt. Tellija Veevool OÜ. Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf