Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32836 15.06.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
KOHILA MÕISA PEAHOONES 2018. AASTA SUVEL TEHTAVATE REMONTTÖÖDE TEGEVUSKAVA Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32078 23.03.2018 projekti
kooskõlastus
Kohila valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine, Rapla maakond I ja II osa. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
30007 24.05.2017 projekti
kooskõlastus
Tööstuse tänava rekonstrueerimise projekt on kooskõlastatud töö korras (Silja Konsa, Reelika Niit, Mikk Mutso). Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
28320 29.09.2016 projekti
kooskõlastus
Soojatrassi rekonstrueerimine Kohila mõisa peahoone kaitsevööndis. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
27431 16.05.2016 projekti
kooskõlastus
Kohila mõisa peahoone kaitsevööndis asuva Tööstuse tn rekonstrueerimise tehniline projekt.
MKA ei ole nõus kaitsevööndi piiri muutmisega. Projekti lisatud juhised mõisaallee puude kaitsmise kohta teetööde ajal, et vältida puude ja nende juurestiku vigastamast.
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
19144 05.11.2012 tööde teostamise
aruanne
Aruanne Kohila mõisa peahoone katuse jätkutööde kohta. Koostaja/tööde teostaja Mart Kuura.
2012. aastal teostatud tööd:
1. tiibehitiste vintskappide (4 vintskappi) korrastamine (katusekatte vahetus, konstruktsioonide asendamine/parandused),
2. põhihoone otsaseinte krohvimine,
3. keskküttekatla korstnasse terasest suitsutoru paigaldamine.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
18946 02.10.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringu koostamiseks Kohila mõisa ansambli ehitismälestiste ühises kaitsevööndis. Koostaja Kohila Vallavalitsus, arh Rein Ailt. Tellija Veevool OÜ. Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
17308 08.02.2012 tööde teostamise
aruanne
Kohila mõisa peahoone katuse remondi ja vihmaveesüsteemi paigalduse aruanne. Aruanne on esitatud 2011. aastal teostatud tööde kohta. Luba nr 6349, luba nr 7299 ja luba nr 7486. Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
17307 08.02.2012 tööde teostamise
aruanne
Kohila mõisa peahoone fassaadi hooldustööde ja värvimise aruanne. Tööd teostatud 2011. a suvel. Luba nr 7489. Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
15944 30.06.2011 restaureerimiskontse
ptsioonid
Kohila mõisa peahoone fassaadi parandustööd. Koostanud Mart Kuura 20.06.2011 Kohilas. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi