Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38118 21.07.2020 KOV ehitusluba Töö nimi: Kohila mõisa tall-tõllakuuri multifunktsionaalne spordiväljak.
Koostaja: Ühinenud Arhitektid OÜ; Vastutav isik: Priit Hamer (PR); Vastutav isik: Ants Rajando (MK).
Tellija: Kohila Vallavalitsus.
Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
37965 29.06.2020 projekti
kooskõlastus
Jõe tn lõigu pk0+15-pk1+58 põhiprojekt. Väljavõte Landverk OÜ tööst nr. t-16-37 "Tööstuse tn rekonstrueerimise põhiprojekt."
Koostaja: FIE Anne Unt. Vastutav projekteerija Anne Unt. Joonestaja Raul Rokk.
Tellija: Kohila Vallavalitsus.
Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
37912 19.06.2020 projekti
kooskõlastus
Kohila Posti tn 5 mänguväljaku projekt. Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
36355 07.11.2019 projekti
kooskõlastus
Posti tn 5 kaugküttetorustik; Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
34263 02.01.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kohila mõisa tall-tõllakuuri 2016 a avariitööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32919 25.06.2018 projekti
kooskõlastus
KOHILA MÕISA TALL-TÕLLAKUURI RESTAUREERIMINE ja REKONSTRUEERIMINE ALGKOOLIKS Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32204 20.03.2018 kooskõlastus Mänguväljaku kooskõlastus: esiväljaku pool madalamad ja taamal kõrgemad atraktsioonid, vastavalt asendiplaanile.
Kooskõlastatud töö käigus ( Reelika Niit, Merle Kinks, Mikk Mutso).
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32078 23.03.2018 projekti
kooskõlastus
Kohila valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine, Rapla maakond I ja II osa. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
29760 24.04.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Kohila vald Kohila alev Posti tn 5. Kohila mõisa tall-tõllakuur, reg-nr 15228. Koolimajaks restaureerimise ja rekonstrueerimise eskiis.

Muinsuskaitseamet vaatas Teie poolt esitatud eskiisprojekti läbi töö korras ja otsustas:

1. Esitatud eskiisi variantidest on edasisel projekteerimisel sobiv võtta aluseks lahendus, kus lõunakülje katusekorrusel on üksnes katuseaknad (ilma vintskappideta).
2. Esitatud eskiisi lisanduvad trepikojamahud ja põhjakülje minimalistlik klaasgalerii on sobivas mahus.
3. Värvivalikus lähtuda põhimõttest, et ülejäänud vintskapid ja lisanduvad trepikojamahud on sama tooni (soovitavalt hoone põhimahust tumedam).
Välja läinud vastuskiri 10.03.2017 nr 5.1-17.9/33-1
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
28699 25.11.2016 ekspertiisid Kohila mõisa tall-tõllakuuri ehitustehniline ekspertiis. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso