Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36355 07.11.2019 projekti
kooskõlastus
Posti tn 5 kaugküttetorustik; Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
34263 02.01.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kohila mõisa tall-tõllakuuri 2016 a avariitööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32919 25.06.2018 projekti
kooskõlastus
KOHILA MÕISA TALL-TÕLLAKUURI RESTAUREERIMINE ja REKONSTRUEERIMINE ALGKOOLIKS Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32204 20.03.2018 kooskõlastus Mänguväljaku kooskõlastus: esiväljaku pool madalamad ja taamal kõrgemad atraktsioonid, vastavalt asendiplaanile.
Kooskõlastatud töö käigus ( Reelika Niit, Merle Kinks, Mikk Mutso).
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32078 23.03.2018 projekti
kooskõlastus
Kohila valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine, Rapla maakond I ja II osa. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
29760 24.04.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Kohila vald Kohila alev Posti tn 5. Kohila mõisa tall-tõllakuur, reg-nr 15228. Koolimajaks restaureerimise ja rekonstrueerimise eskiis.

Muinsuskaitseamet vaatas Teie poolt esitatud eskiisprojekti läbi töö korras ja otsustas:

1. Esitatud eskiisi variantidest on edasisel projekteerimisel sobiv võtta aluseks lahendus, kus lõunakülje katusekorrusel on üksnes katuseaknad (ilma vintskappideta).
2. Esitatud eskiisi lisanduvad trepikojamahud ja põhjakülje minimalistlik klaasgalerii on sobivas mahus.
3. Värvivalikus lähtuda põhimõttest, et ülejäänud vintskapid ja lisanduvad trepikojamahud on sama tooni (soovitavalt hoone põhimahust tumedam).
Välja läinud vastuskiri 10.03.2017 nr 5.1-17.9/33-1
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
28699 25.11.2016 ekspertiisid Kohila mõisa tall-tõllakuuri ehitustehniline ekspertiis. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
26647 05.02.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
26295 03.12.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Põlengujärgsete esmaste avariitööde tegevuskava. Töö nr 15-021. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
19918 21.03.2013 kooskõlastus Kohila automaattelefonijaama liitumine elektrivõrguga. Projekteerija Eesti Energia Võrguehitus AS, Andrei Laidoner.
Kohila mõisa tall-tõllakuurist ca 15 m läänepool asuva õhuliini postist alates paigaldatakse maakaabel kuni Posti tn 2 kinnistuni (Elioni majani).
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
13866 21.06.2010 projekti
kooskõlastus
Kohila reoveekogumisala veemajandusprojekt hange B: hangetele 2, 3 ja 4 (vee ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine)
Tellija
Kohila Maja OÜ
Kuupäev
Juuni 2010
Lepingu nr
2009-0084
Projekteerija: Mall Metsal
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
990 05.01.2004 kooskõlastus Kohila alevi Posti tn 3 ja 5 detailplaneering
KKK protokoll 21