Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33619 05.10.2018 projekti
kooskõlastus
Käru 35/10 kV piirkonnaalajaama likvideerimise tööprojekt. Projekteerija AS Connecto Eesti, Mikk Reiter; tellija: Elektrilevi OÜ.
Kaaskooskõlastajad: U. Kadakas, R. Niit, M. Kinks.
WD 5.1-17.6/560
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
24977 11.05.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Hooldusjuhend, tegevuskava. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
12718 14.12.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Endise Käru mõisa valitsejamaja remont-restaureerimine ja kohandamine külaliste majaks. Muinsuskaitse eritingimused. Tellija: OÜ PIPERON. Juhataja Merle Junolainen, ajaloolane Silvi Pihlak.
Vastavalt kooskõlastamise komisjoni nr 168 08.12.2009 a. otsusele
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi