Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12756 16.12.2009 projekti
kooskõlastus
Vaimõisa mõisa ait-kuivati restaureerimise eelprojekt. Tellija Jaanus Kiili. Dagopen OÜ, arhitekt J. Kuusemets. Kooskõlastus vastavalt komisjoni nr 98. 05.03.2007 otsusele Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
12755 16.12.2009 tööde teostamise
aruanne
Vaimõisa ait-kuivati müüride konserveerimistööde aruanne. Tellija: Vaimõisa Mõis OÜ. Aruande koostas Ivari Maar, Mivo Ehitus OÜ, Kai Moorast. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
6045 15.01.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Vaimõisa mõisa ait-kuivati (reg nr 15288) muinsuskaitse ereitingimused projekteerimiseks ja restaureeerimiseks.
tellija: Jaanus Kiili
arhitekt: J. Kuusemets
Rahastatud vastavalt MKAga sõlmitud toetuslepingule.
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi