Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21989 05.02.2014 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Raikküla mõisa ait- kuivati muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Karmel Jõesoo. Tellija MTÜ Raikküla Mõis
KKK nr 267, 21.01.2014
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
2551 10.03.2005 kooskõlastus Reg.nr 15302 Rapla arhitrktuurimälestiste teh. seisukorra ülevaatus AS Sille , A.Danil 2003a töö nr 46.03 kd IV
Tellija Muinsuskaitseamet
kkk komisjon nr 48. 25.01,2005a.
Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson
5493 16.10.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Raikküla mõisa ait-kuivati muinsuskaitse eritingimused projekteerimiseks ja restaureerimiseks. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
7512 03.08.2007 projekti
kooskõlastus
Raikküla mõisa ait-kuivati (reg nr 15302) katuse remontrestaureerimistööde põhiprojkt. kkk 110 Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
17147 18.01.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Raikküla mõisa ait-kuivati katuse avarii-restaureerimistööde 3. etapi vahearuanne. Koostaja Karmel Jõesoo. Luba nr 7905 Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
20247 03.12.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Raikküla mõisa ait-kuivati aida katuse avarii-restaureerimistööde 4. etapi vahearuanne. Koostaja Karmel Jõesoo. Luba nr 8478. Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf