Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36538 03.12.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
III Maalingute restaureerimise aruanne. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
36537 03.12.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Viimistluskihtide uuringute aruanne 3 ruumi kohta. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
36533 03.12.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kabala mõisa peahoone. Osaline restaureerimine külakeskuseks. Muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
31714 29.12.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kabala mõisa peahoone maalingute restaureerimiskava muudatus. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
30489 21.07.2017 restaureerimiskontse
ptsioonid
Ruumi nr 1. restaureerimise tegevuskava. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
30294 26.06.2017 projekti
kooskõlastus
MET vähendatud mahus, põhiprojekti koostamiseks. Osaline restaureerimine külakeskuseks. Põhiprojekt nelja ruumi restaureerimiseks. Töö 05-17.Etik OÜ, koostas arhitekt Vaike Pungas.
Kooskõlastatud vastavalt MKA kooskõlastamise komisjoni 13.06.17 otsusele, protokoll nr 356.
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
29804 27.04.2017 uuringu tegevuskava Kabala peahoone uuringute tegevuskava. Kooskõlastatud töö käigus (Reelika Niit, Merle Kinks, Mikk Mutso). Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
29602 03.04.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kabala mõisa peahoone katuse restaureerimistööd. Järelvalve aruanne. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
23519 projekti
kooskõlastus
Objekt: Kabala mõisa peahoone, Rapla maakond, Tamme küla
Tellija: Raikküla vald
Töö number: 14-03
Registri number:15307

KABALA MÕISA PEAHOONE KATUSE RESTAUREERIMISE PÕHIPROJEKT.
ARHITEKTUURNE JA KONSTRUKTIIVNE OSA
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
6839 10.05.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Kabala mõisa peahoone. Muinsuskaitse eritingimused. Põhikorruse sissepääsude restaureerimise tööjoonised. KKK nr 103 17.04.07 parandused sisse viidud. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi