Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37370 14.04.2020 projekti
kooskõlastus
Rapla valla välisvalgustuse rekonstrueerimine. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
36444 21.11.2019 projekti
kooskõlastus
Konteinerkatlamaja projekt. Kooskõlastus on antud tingimuslik: asendusistutused tuleb teostada vastavalt kinnitatud projektile, esimesel aastal. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
36424 19.11.2019 projekti
kooskõlastus
Projekt on kooskõlastatud tingimusel, et enne hoone vastuvõtmist on teostatud projektis ette nähtud asendusistutused. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
22702 29.05.2014 detailplaneering Kuusiku mõisaallee 1 detailplaneering Kuusiku alevikus Rapla vallas. Koostaja OÜ Valtu Projekt, tellija Rapla Vallavalitsus.
P. Nork, M. Kinks 29.05.2014.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
19186 12.11.2012 projekti
kooskõlastus
Kuusiku mõisapargi kujundusprojekt. Põhiprojekt. Koostaja Hüüp OÜ, maastikuarhitekt Kati Niibo.
Kuusiku mõisa pargis asuvate teede ja rajatiste põhiprojekt. Koostaja Reaalprojekt OÜ
Tellija Rapla Vallavalitsus
KKK 16.10.2012 nr 237
Kooskõlastust pikendatud 06.11.2017 töö korras (Silja Konsa, Reelika Niit, Mikk Mutso);
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
16501 30.09.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Kuusiku mõisapargi kujundusprojekti koostamiseks Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
9169 23.04.2008 tööprojekti
kooskõlastus
Rapla maakond, Rapla Vald, Kuusiku asula reveepuhasti ehitus
tööprojekt
tellija: Merko Ehitus AS
insenerid: Mart Taklai; Jaan Vene; Tõnu Särgava.
Puhasti hoone välisviimistlusena kasutada puitu.
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
7397 12.07.2007 projekti
kooskõlastus
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimistööd. Osa 2 Kuusiku küla.
Projekti juhiabi: Kaupo Kaskla
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi