Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37370 14.04.2020 projekti
kooskõlastus
Rapla valla välisvalgustuse rekonstrueerimine. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
2441 23.02.2005 kooskõlastus reg. nr. 15333 Raplamaa arhitektuurimälestiste teh. seisukorra ülevaatus. Pb. Sille. töö nr. 46.03 A. Danil.2004a.
Tellija Muinsuskaitseamet. kkk komisjon nr. 48. 25.01.05
Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson