Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37370 14.04.2020 projekti
kooskõlastus
Rapla valla välisvalgustuse rekonstrueerimine. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
36779 13.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
KATUSE RESTAUREERIMINE
I etapp
Muinsuskaitseline aruanne
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
35483 04.07.2019 projekti
kooskõlastus
Kuusiku mõisa tärklisevabriku katuse remont ja restaureerimine, Konstruktiivne osa, Põhiprojekt; Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
35461 02.07.2019 projekti
kooskõlastus
Katusevahetuse arhitektuurne PP. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
34917 22.04.2019 kooskõlastus Fassaadimuudatuse kooskõlastus. Nõukogudeaegne poevitriinakna asemele projekteeritud lahendus, taastades ajaloolise väljanägemise. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
33833 06.11.2018 muinsuskaitse
eritingimused
MET Kuusiku mõisa tärklisevabriku katuse ja fassaadide restaureerimiseks ja remondiks. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
30998 27.09.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava majaseene (majavamm) kahjustuste likvideerimiseks. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
12406 19.10.2009 projekti
kooskõlastus
Kuusiku mõisa tärklisevabriku katuse remont/restaureerimsprojekt (põhiprojekt). Tellija Rapla Vallavalitsus, projekteerija AB A&K OÜ, vastutav spetsalist K. Moorast. Vastavalt komisjoni nr 159 11.08.09. otsusele. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
12058 03.08.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Kuusiku mõisa tärklisevabriku, reg nr 15334, katuse remondi ja restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Ivari Maar. Tellija Rapla Vallavalitsus.Vastavalt komisjoni nr 158 21.07.09 otsusele. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
2442 23.02.2005 kooskõlastus reg.nr.15334 Raplamaa arhitektuurimälestiste teh.seisukorra ülevaatus. Pb Sille, töö nr 46.03 A.Danil 2004a.
Tellija Muinsuskaitseamet
kkk komisjon nr. 48 25.01.05
Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson