Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37370 14.04.2020 projekti
kooskõlastus
Rapla valla välisvalgustuse rekonstrueerimine. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
37328 13.04.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava avariilisuse likvideerimiseks. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
2450 23.02.2005 kooskõlastus Reg. nr15343 Rapla arhitektuurimälestiste teh. seisukorra ülevaatus.Pb Sille töö nr.46.03 A.Danil, 2004a.
Tellija Muinsuskaitseamet
kkk komisjon nr. 48 25.01.05a.
Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson