Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36667 20.12.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Hoonealuse peavoolukanali vundamendi ja müüride remont-, restaureerimistööde tegevuskava. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
21121 09.09.2013 detailplaneering Kuusiku-Altveski kinnistu osaline detailplaneering. Koostaja Valtu Projekt OÜ, T. Kurisoo. Tellija R. Borodin.
KKK 257, 27.08.2013.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
21112 09.09.2013 kooskõlastus Kuusiku „Altveski“ vesiveski (reg nr 15344) paisule kalapääsu rajamise eelprojekt. Koostaja Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS, Priit Alekand, vastutav spetsialist Kalev Raadla. Tellija MTÜ Kuusiku Kaitseala.
Troika 06.09.2013 (Merle Kinks, Peeter Nork).
Kooskõlastatud alternatiiv nr 3 - astangkärestik.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
2451 23.02.2005 kooskõlastus Reg. nr 15344 Rapla arhitektuurimälestiste teh.seisukorra ülevaatus. Pb Sille töö nr.46.03 A.Danil, 2004a.
Tellija Muinsuskaitseamet
kkk komisjon nr 48. 25.01.05a.
Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson