Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33171 02.08.2018 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa peahoone. Evakuatsiooniteedele jäävate tuletõkkeuste restaureerimine. Põhiprojekt. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32093 05.03.2018 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa peahoone. Teise korruse trepihallis paiknevate tahveluste kohaldamine tuletõkkeusteks. Tööprojekt. Kooskõlastatud töö korras (Reelika Niit, Merle Kinks, Mikk Mutso). Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32002 14.02.2018 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa peahoone 2.korruse trepihalli tahveluste kohaldamine tuletõkkeusteks. Tööprojekt. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
24196 21.01.2015 projekti
kooskõlastus
Projekt nr 14814 Seli tervisekeskuse peahoone kütte ja soojasõlme ning tarbevee torustike paigaldus. Vesiravila kütte ja soojasõlme torustike paigaldus. Lisa: MET ja arh. projekti koostaja arhitekt Fredi Tompsi (VS 2003-E; 10.12.2014) kooskõlastus. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
19689 11.02.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Seli mõisa peahoone II korrusel asuva kahe ruumi sanitaarremondi ning viimistluse muinsuskaitse aruanne. Järelevalve teostaja/aruande koostaja: Kaie Moorast, Arhitektuuribüroo A & K. Tööde teostaja OÜ Mivo Ehitus. Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
17523 01.03.2012 kooskõlastus Seli mõisa peahoone ruumide POS 10 ja 11 siseviimistlustööde kava. OÜ Arhitektuuribüroo A&K, arhitekt Kaie Moorast. Kava kohaselt uuendatakse kahe ruumi siseviimistlust: värvitakse seinad, uksed ja aknad, vahetatakse laminaatpõrandakate välja laudparketi vastu. Kahe ruumi vaheline ühelt poolt kinniehitatud ukseava taasavatakse (teise ruumi pool on uks alles).
Kava on kooskõlastanud Merle Kinks 28.02.2012.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
13133 12.02.2010 hooldusjuhend,
tegevuskava
Seli Tervisekeskuse raamatukogu põranda töid puudutav seletuskiri.
Märkus - paigaldatavad lauad tuleb naelutada.
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
12793 21.12.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Seli mõisa hoonete ja ehitiste remontrestaureerimistööde muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Kaitseministeerium. Pikendamine. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
11974 29.07.2009 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa peahoone fassaadide, katuse, hoone esise sillutise ning tugimüüride restaureerimine ja varikatuse taastamine. Põhiproekt. (reg nr 15354). Tellija Eesti Vabariik. Arhitekt A. Skolimowski. Vastavalt komisjoni otsusele nr 158 21.07.09. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
9029 04.04.2008 tööde teostamise
aruanne
Seli mõis, peahoone 2007 aasatal teostatud remontööde auanne.
tellija: Kitseliit
Koostaja: arhitekt Katrin Etverk
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi