Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24408 10.02.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Seli mõisa teenijatemaja (pesuköök) katuse - ja fassaadi restaureerimistööd ning välise õueala katmine mõisakiviga ja parki tiigi rajamine. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
24197 21.01.2015 projekti
kooskõlastus
Projekt nr 14814 Seli tervisekeskuse peahoone kütte ja soojasõlme ning tarbevee torustike paigaldus. Vesiravila kütte ja soojasõlme torustike paigaldus.Lisa: MET ja arh. projekti koostaja arhitekt Fredi Tompsi (VS 2003-E; 10.12.2014) kooskõlastus. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
21743 13.12.2013 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa teenijatemaja/saun-pesumaja remont- ja restaureerimise ehitusprojekt. Põhiprojekt. Kaust II konstruktiivne osa. Koostaja OÜ Arhitektuuribüroo A&K, projekteerija K. Moorast, vastutav spetsialist Enn Laagriküll, projekteerija Ü. Taimre. Tellija Kaitseministeerium.
M. Kinksiga kooskõlastatud (12.12.2013).
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
21633 27.11.2013 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa teenijatemaja/saun-pesumaja remont- ja restaureerimise ehitusprojekt. Põhiprojekt.Ventilatsioon. Vesi ja kanalisatsioon. Koostaja OÜ Arhitektuuribüroo A&K, projekteerija T. Põderson, U. Aun. Tellija Kaitseministeerium.
KKK 261, 22.10.2013.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
21631 27.11.2013 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa teenijatemaja/saun-pesumaja tugevvoolupaigaldis. Põhiprojekt. Koostaja AS Alarmnet, Valeri Vammus. Tellija OÜ Arhitektuuribüroo A&K.
KKK 261, 22.10.2013.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
21630 27.11.2013 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa teenijatemaja/saun-pesumaja nõrkvoolupaigaldis. Põhiprojekt. Koostaja AS Alarmnet, Madis Lepist. Tellija OÜ Arhitektuuribüroo A&K.
KKK nr 261, 22.10.2013.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
21183 17.09.2013 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa teenijatemaja / saun-pesumaja, reg nr 15358, remont- ja restaureerimise ehitusprojekt. Põhiprojekt. Koostaja Arhitektuuribüroo A&K OÜ, Kaie Moorast. Tellija Seli Tervisekeskus.
KKK 257, 27.08.2013.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
21155 13.09.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Seli mõisa teenijatemaja remondi ja restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: Mivo Ehitus OÜ, Ivari Maar. Tellija Seli Tervisekeskus.
KKK 257, 27.08.2013.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
21154 13.09.2013 uuringute aruanne Seli mõisa teenijatemaja uurimistööde aruanne. Tööde teostaja/aruande koostaja: Mivo Ehitus OÜ, Ivari Maar. Tellija Seli Tervisekeskus.
KKK 257, 27.08.2013.
Uurimistööde käigus avati ühes ruumis hilisemad põranda- ja seinakonstruktsioonid; ilmnesid pesuköögi sisseseade - kanalid ja pesuvann.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
20812 18.07.2013 uurimistööde
programm
Seli mõisa teenijatemaja uurimistööde programm. Koostaja Ivari Maar, Mivo Ehitus OÜ. Tellija: Seli Tervisekeskus.
Uuringu käigus avatakse kasutuseta hooneosas põranda- ja seinakonstruktsioonid, et selgitada aluskonstruktsioonide lahendus (võimalik võlvitud kanali olemasolu) ning anda ruumide projektlahendus.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf