Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32179 16.03.2018 uuringute aruanne Ööbik, Paul; Reppo, Monika; Toos, Guido. 2018. Arheoloogilised uuringud Seli mõisa valitsejamajas, Raplamaal (2015). Aruanne. Agu EMS OÜ. Tallinn. Tellija: Mivo Ehitus OÜ. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26265 30.11.2015 kooskõlastus Täpsustavad sõlmejoonised. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
25849 29.09.2015 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
25791 21.09.2015 kooskõlastus Katuse ja räästa ning viiluräästa sõlmede ja ühenduste täpsustavad joonised; Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
25316 04.01.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Vastavalt kooskõlastatud projektile 19.01.2015 nr 24162 ja MET 24124 13.01.2015 Aleksander Danili poolt tehtud täpsustavad ja täiendavad joonised tööde teostamiseks. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
25145 08.06.2015 kooskõlastus Sidekapi elektrivarustus. Seli mõisa valitsejamaja kaitsevööndis. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
24881 28.04.2015 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa Huawei aktiivseadmete välikapi, jaotuskapi paigaldamise ja olemasoleva sidevõrgu ümberlülitamise projekt. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
24162 19.01.2015 projekti
kooskõlastus
Seli mõisa valitsejamaja katusekatte väljavahetamise ja välisseinte tugevdamise ning nendega kaasnevate hädavajalike remonditööde ehitusprojekt. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
24124 13.01.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Eritingimused on koostatud Seli mõisa mõisaansamblisse kuuluva ajaloolise valitsejamaja fassaadide, katuse ja kasutuseta seisnud ruumide remondiks ning restaureerimiseks. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
12793 21.12.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Seli mõisa hoonete ja ehitiste remontrestaureerimistööde muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Kaitseministeerium. Pikendamine. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi