Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
20813 18.07.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Valtu mõisa tuuleveski tiibhoone taastamistööde aruanne. Koostaja Ivari Maar. Tööde teostaja Mivo Ehitus OÜ. Tellija Puraviku Tuuleveski OÜ. Tööde teostamise aeg 05.2012-10.2012
Troika (P. Nork 18.07.13, T. Talk 18.07.13).
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
17996 14.05.2012 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Valtu mõisa „Puraviku“ tuuleveski muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt tuuleveski tiibhoone laienduseks. Koostanud FIE arh Jaanus Rohusaar juulis 2009, tellija OÜ Puraviku Tuuleveski. KKK pr 226, 02.05.2012.
Projekti kohaselt kavandatud veski lõunapoolse tiibehitise juurdeehitus.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
7561 13.08.2007 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojek tuuliku tiibade ja galerii taastamiseks. Kuressaare, 2007. Tellija Puraviku tuuleveski.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Silja Konsa
3229 25.07.2005 projekti
kooskõlastus
Valtu mõisa nn. Puraviku tuuleveski reg. nr. 15369 restaureerimisprojekt. Arhitekt Anu Vaarpuu Tellija Puraviku Tuuleveski OÜ Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson