Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35467 03.07.2019 projekti
kooskõlastus
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7-88,7 Konuvere-Jädivere põhiprojekt; Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
4708 06.06.2006 projekti
kooskõlastus
Päärdu mõisa pargi värava põhiprojekt. K. Lootus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
4191 13.03.2006 projekti
kooskõlastus
Päärdu mõisakompleksi veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekt.
tellija: Fort Holding OÜ
töö nr: 04013
koostanud: Tiina Leetma
nõusoleku andnud: Andri Ksenofonov
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
4130 27.02.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Päärdu mõisa pargi muinsuskaitselised eritingimused. A. Ksenofontov. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
3762 29.11.2005 projekti
kooskõlastus
Päärdu mõisa abihoone projekti korrektuur. Põhjafassaadi korrektuur- akna ärajätmine. L. Laisaar Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
3432 09.09.2005 projekti
kooskõlastus
Päärdu mõisa abihoone rekonstrueerimine L. Laisaar
(nõustutud katlamajale eraldiseisva telliskorstna rajamisega).
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
1766 18.08.2004 teemaplaneering Päärdu mõisa park. Planeering, raieplaan, piire. Lootus OÜ
KKK 13.08.2004