Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24054 30.12.2014 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Gonsiori 21 raadiomaja rekonstrueerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu