Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35113 16.05.2019 haljastusprojekti
kooskõlastus
Riigi teemaal paikneva Vana-Vigala mõisa pargi allee dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava (2019-2028). Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
17005 21.12.2011 kooskõlastus Valguskaabli projekt (lairiba internet) "ELA 019 Märjamaa-Kivi-Vigala-Koluvere II etapp Teenuse- Kivi-Vigala" Projekteerija Ericsson Eesti AS, Tellija ELA SA. Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf