Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35055 15.05.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava. Haapsalu piiskopilinnuse müüride ja Kodanikutorni poolse paekivitrepi remonttööd. Lavatorni parempoolse rõdu avariiremont. Muud väiksemad tööd. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
33712 24.10.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haapsalu piiskopilinnuse ajalooliste raiddetailide konserveerimise tegevuskavad. Pealinnuse konserveerimis- ja restaureerimisprojekti konserveerimise osa juurde (OÜ Vana Tallinn Töö VT-17008) Koostajad Kaisa Karron, Mart Keskküla. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
33523 25.09.2018 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Haapsalu linnuse pealinnuse terrasside piirete kolm võimalikku lahendust.. Eelistatud variant III (võrkpiire, müüri juurde ladumata)
Kooskõlastusega nõus Merle Kinks, Triin Talk, Anita Jõgiste, Reelika Niit, Peeter Nork
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
33287 24.08.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava. Haapsalu piiskopilinnuse ringmüüri põhjapoolse müüri välispinna avariitööd. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
32886 20.06.2018 projekti
kooskõlastus
Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse konserveerimis- ja rekonstrueerimisprojekti muudatused.
KKK protokoll nr 381, 12.06.2018
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
32574 11.05.2018 uuringu tegevuskava Mäll, Jaak. Haapsalu piiskopilinnuse rekonstrueerimistöödega seotud arheoloogilised uuringud. Tööde II etapi plaan (2018). SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. 10.05.2018. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32535 07.05.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Sepikoja tööprojekt. Tellija SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid.
KKK protokoll nr 377, 17.04.2018
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
31708 28.12.2017 uuringute aruanne Treuman, Katrin. 2016. Aruanne arheoloogiliste uuringute teostamise kohta Läänemaal Haapsalu linnas Krahviaias Vaba tn 7. Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27013, Haapsalu linnuse varemed ja vallikraav reg nr 15391. Tentel Disain OÜ. Tallinn. Tellija: Haapsalu linnavalitsus

Märkus edaspidiseks:
1) konstruktsioonide ilmnemisel tuleb neid dokumenteerida nii plaanil kui ka lõikel. Plaanid ja lõiked tuleb teha mõõtkavas, mille puhul avastatud konstruktsiooni olulised detailid on võimalik parimal viisil kujutada. Kõikide jooniste puhul tuleb ära märkida mõõtkava, eelistada tuleb traditsioonilisi mõõtkavu (1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:500);
2) müüride asukoha märkimisel tuleb katkendjoonega näidata müüri suund, kui see on selge;
3) koordinaatide puhul tuleb märkida, kust need võeti.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31706 28.12.2017 uuringute aruanne Treuman, Katrin. 2016. Aruanne arheoloogiliste uuringute teostamise kohta Läänemaal Haapsalu linnas Karja tänaval, Lossiplats 3 kinnistul ja piiskopilinnuse läänepoolses eeslinnuses. Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27013; Haapsalu linnuse varemed ja vallikraav reg nr 15391. Tentel Disain OÜ. Tallinn. Tellija: Eltel Networks AS

Märkus edaspidiseks:
1) konstruktsioonide ilmnemisel tuleb neid dokumenteerida nii plaanil kui ka lõikel;
2) plaanid ja lõiked tuleb teha mõõtkavas, mille puhul avastatud konstruktsiooni olulised detailid on võimalik parimal viisil kujutada. Kõikide jooniste puhul tuleb ära märkida mõõtkava, eelistada tuleb traditsioonilisi mõõtkavu (1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:500);
3) müüride asukoha märkimisel tuleb katkendjoonega näidata müüri suund, kui see on selge.
4) koordinaatide puhul tuleb märkida, kust need võeti;
5) aruande tekstis on öeldud, et konstruktsioone puhastati kühvlite ja pintslitega, kuid fotodelt see väga ei ilmne: konstruktsioonid ja profiililõigud, mida pildistatakse, tuleb paremini ära puhastada.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31027 02.10.2017 uuringu tegevuskava Mäll, Jaak. Haapsalu pealinnuse rekonstrueerimistöödega seotud arheoloogilised uuringud. Tööde I etapi plaan (2017). SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. 28.09.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas