Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37321 07.04.2020 kooskõlastus Kaeveloa taotlus. Tallinna mnt lõik (Vahtra-Linna tee) ja Jaama tn- Kalda tn- Kiltsi tee ning Raudtee tn-Kiltsi tee ristmik. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
36541 03.12.2019 tööde teostamise
aruanne
Haapsalu raudteejaama perrooni piirete ja postide remonttööde aruanne. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
35109 16.05.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haapsalu raudteejaama peahoone pagasihoone korrastamine( ajutused katmised). Läänemaa nõunik, Kalli Pets
34237 20.12.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haapsalu raudteejaama perrooni remonttööd. Tegevuskava.
Tellija SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
32109 07.03.2018 tööde teostamise
aruanne
Haapsalu Raudteejaama III klassi ootesaali 8 seinamaali ja 16 marmoreeritud maalivälja konserveerimine. EKA tudengipraktika raames, juhendajad Prof. Hilkka Hiiop ja magistrant Varje Õunapuu.
Heaks kiitmiseks andis nõusoleku Grete Nilp (05.03.2018)
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
31535 05.12.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava hoone lõunatiiva ruumide restaureerimiseks ja kohandamiseks Haapsalu Raudtee- ja Sidemuuseumi ekspositsiooniruumideks. Linnaarengu ja muinsuskaitse spetsialist, Ülla Paras
27799 30.06.2016 teemaplaneering Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine.
Kooskõlastuste komisjoni protokoll nr 326, 17.05.2016. Märkustega arvestatud, parandused sisse viidud.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
26764 26.02.2016 load Siseviimistlusuuringud Haapsalu raudteejaama reisijatehoones
(ootesaalides ja kõrvalruumides)
Uurimistööde teostajad: Diana Haapsal ja Hanna Selvet
Vastutava spetsialist: Hilkka Hiiop (H&M Restuudio, Muinsuskaitse tegevusluba E 551/2011).
Linnaarengu ja muinsuskaitse spetsialist, Ülla Paras
26699 16.02.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Haapsalu raudteejaama peahoone ja perrooni remondiks. Linnaarengu ja muinsuskaitse spetsialist, Ülla Paras
24122 13.01.2015 kooskõlastus Geodeetilise märgipaigaldamine hoone esikülje soklikivile. Läänemaa nõunik, Kalli Pets