Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34411 28.01.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haapsalu Nevaski õigeusu kiriku siseseina osalise restaureerimise tegevuskava.
Eemaldatud küttekolde (bullerjan-ahi) ja korstna taguse seina korrastamine ja viimistlemine.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
33933 14.11.2018 kooskõlastus Kaevetöö taotlus soojatrassi ehituseks. Tööde teostaja Liitmik OÜ, Heino Kuusik.
Projekt kooskõlastatud 16.04.2018, nr 32392
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
32392 16.04.2018 projekti
kooskõlastus
Haapsalu Püha Neeva Aleksandri kiriku küttesüsteem ning kirikut ja kõrvalhoones olevat katlamaja ühendav soojatoru. Töö nr 2017059. Töö autor Olavi Tutt.
Kooskõlastusega nõus Reelika Niit.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
26404 21.12.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne remont-restaureerimistöödel kiriku fassaadidel ja katustel Linnaarengu ja muinsuskaitse spetsialist, Ülla Paras
24326 10.02.2015 projekti
kooskõlastus
Välisviimistluse põhiprojekt ja siseviimistluse korrastamise ettepanekud.
Tellija MPEÕU Kiriku Haapsalu Maarja Magdaleena (Neeva Aleksandri) kogudus
KKK protokoll nr 239, 27.01.2015
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
24217 23.01.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Haapsalu Neeva Aleksandri õigeusu kirik. Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks.
Tellija MPEÕK Haapsalu Maarja-Magdaleena (Neeva Aleksandri) kogudus.
Koostaja Eva Mölder.
Kooskõlastuste komisjoni protokoll nr 292, 13.01.2015
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
20931 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Restaureerimistööde programm Haapsalu Neeva Aleksandri kiriku fassaadi osaliseks renoveerimiseks
Kalli Pets: arvatavasti kooskõlastatud 05.08.2013 Tõnis Padu poolt, menetlus pooleli (18.09.2014)
18362 27.06.2012 kooskõlastus Haapsalu vanal kalmistula suva Neeva Aleksandri kiriku sokli ja sokli lähiümbruse hooldusremondi tööprogramm Haapsalu Linnavalitsuse peaspetsialist, Tõnis Padu
14269 06.09.2010 hooldustööd Hooldustööde käigus värvitakse kirikuhoone katus. Haapsalu Linnavalitsuse peaspetsialist, Tõnis Padu
2235 28.12.2004 projekti
kooskõlastus
Haapsalu Nevski AÕK katusepleki remondi projekt Läänemaa nõunik, Kalli Pets