Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
1996 27.10.2004 kooskõlastus Posti 44 detailplaneering.
Kinnistu asub Haapsalu vanal kalmistul (4047). Planeeringu eesmärgiks on Neeva Aleksandri kirikule (15421) omaette kinnistu loomine.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
2128 26.11.2004 projekti
kooskõlastus
Haapsalu Nevski AÕ kirik.
Katusepleki remondi projekt.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
2235 28.12.2004 projekti
kooskõlastus
Haapsalu Nevski AÕK katusepleki remondi projekt Läänemaa nõunik, Kalli Pets
14269 06.09.2010 hooldustööd Hooldustööde käigus värvitakse kirikuhoone katus. Haapsalu Linnavalitsuse peaspetsialist, Tõnis Padu
18362 27.06.2012 kooskõlastus Haapsalu vanal kalmistula suva Neeva Aleksandri kiriku sokli ja sokli lähiümbruse hooldusremondi tööprogramm Haapsalu Linnavalitsuse peaspetsialist, Tõnis Padu
20931 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Restaureerimistööde programm Haapsalu Neeva Aleksandri kiriku fassaadi osaliseks renoveerimiseks
Kalli Pets: arvatavasti kooskõlastatud 05.08.2013 Tõnis Padu poolt, menetlus pooleli (18.09.2014)
24217 23.01.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Haapsalu Neeva Aleksandri õigeusu kirik. Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks.
Tellija MPEÕK Haapsalu Maarja-Magdaleena (Neeva Aleksandri) kogudus.
Koostaja Eva Mölder.
Kooskõlastuste komisjoni protokoll nr 292, 13.01.2015
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
24326 10.02.2015 projekti
kooskõlastus
Välisviimistluse põhiprojekt ja siseviimistluse korrastamise ettepanekud.
Tellija MPEÕU Kiriku Haapsalu Maarja Magdaleena (Neeva Aleksandri) kogudus
KKK protokoll nr 239, 27.01.2015
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
26404 21.12.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne remont-restaureerimistöödel kiriku fassaadidel ja katustel Linnaarengu ja muinsuskaitse spetsialist, Ülla Paras
32392 16.04.2018 projekti
kooskõlastus
Haapsalu Püha Neeva Aleksandri kiriku küttesüsteem ning kirikut ja kõrvalhoones olevat katlamaja ühendav soojatoru. Töö nr 2017059. Töö autor Olavi Tutt.
Kooskõlastusega nõus Reelika Niit.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets