Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33933 14.11.2018 kooskõlastus Kaevetöö taotlus soojatrassi ehituseks. Tööde teostaja Liitmik OÜ, Heino Kuusik.
Projekt kooskõlastatud 16.04.2018, nr 32392
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
34411 28.01.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haapsalu Nevaski õigeusu kiriku siseseina osalise restaureerimise tegevuskava.
Eemaldatud küttekolde (bullerjan-ahi) ja korstna taguse seina korrastamine ja viimistlemine.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets