Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28967 30.12.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Hanila kiriku, reg-nr 15422, pingistiku restaureerimistööde aruanne. Koostaja FIE Tõnu Sepp, Muinassepp. Tellija EELK Hanila Pauluse kogudus.
Kooskõlastuste komisjoni protokoll nr 342, 20.12 2016
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
26148 13.11.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Hanila kiriku pingistik. Restaureerimistööde tegevuskava.
Tellija OÜ Rändmeister
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
15550 03.05.2011 hooldusjuhend,
tegevuskava
Hanila kiriku altari piire. Konserveerimistööde programm.
02. mai - 30. september 2011
Programmi koostaja Tiit Hindpere
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
2369 01.11.2012 projekti
kooskõlastus
Hanila kirik. Põranda restaureerimisprojekt.
Lisatud failis täiendused projektile.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
727 02.10.2003 projekti
kooskõlastus
Hanila kiriku külgseinte kindlustamine. Läänemaa, Hanila vald, Hanila küla.
Tellija Rändmeister OÜ
Töö nr 03-06
Läänemaa nõunik, Kalli Pets