Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
352 19.09.2002 projekti
kooskõlastus
Katuse remondi, elektri-, välisvõrgu ja kanalisatsiooni I ehitusjärjekorra projekt. Arh. K.Metspalu. Kooskõlastan (kaust meil) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
360 18.09.2002 muinsuskaitse
eritingimused
Arhitektuuri-ajaloolised eritingimuseed. Arh. A. Ksenofontov. Kooskõlastan (kaust meil) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
5377 28.09.2006 projekti
kooskõlastus
Massu mõisa peahoone katuse restaureerimine. Põhiprojekt.
Projekteerija Anni Nool FIE; Anne Strati AB OÜ, Anne Vaisma
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
9082 10.04.2008 tööde teostamise
aruanne
Massu mõisa peahoone katuse restaureerimise muinsuskaitseline vahearuanne Läänemaa nõunik, Kalli Pets
14214 23.05.2016 projekti
kooskõlastus
Massu mõisa välisviimistluse põhiprojekt.
KKK protokoll nr 184, 10.08.2010
Projekti koostaja arhitekt Anne Vaisma
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
23187 06.08.2014 uuringu tegevuskava Massu mõisa peahoone siseviimistluse uuringute tegevuskava Läänemaa nõunik, Kalli Pets
27217 22.04.2016 uuringute aruanne Massu mõisa peahoone siseviimistluse uuringute aruanne.
Tellija Armand Reinmaa
Aruande koostaja Kristiina Ribelus
Läänemaa nõunik, Kalli Pets