Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34803 04.04.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Lihula mõisa peahoone ruumide (nr 11) tegevuskava sekundaarse telliskivist seina lammutamiseks
Töö nr
Tellija Lääneranna VV
Koostaja Liivika Krigoltoi
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34801 04.04.2019 projekti
kooskõlastus
Lihula mõisa peahoone ruumide (nr 34) restaureerimise põhiprojekt Lihula muuseumi rahavakunsti püsinäitusele
Töö nr
Tellija Lääneranna VV
Koostaja Liivika Krigoltoi
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34180 13.12.2018 tööde teostamise
aruanne
Lihula mõisa peahoone ruum nr 35 konserveerimise-restaureerimise tööde aruanne
Töö nr
Koostaja Hilkka Hiiop, Frank Lukk
Tallinn 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34026 22.11.2018 projekti
kooskõlastus
Lihula mõisa peahoone keldri ruumide R-5, R-7, R-8 sisekujunduse põhiprojekt.
Töö nr
Tellija EV Kaitseliidu Lääne malev
Koostaja Liivika Krigoltoi
Lihula 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33570 01.10.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Lihula mõisa peahoone kahe ruumi maalingu avamine. Tegevuskava
Tellija Lääneranna VV
Koostaja Hilkka Hiiop
Tallinn 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33548 26.09.2018 projekti
kooskõlastus
Lihula mõisa peahoone ruumide osaline restaureerimine Lihula Muuseumi rahvakunsti püsinäituse jaoks. Põhiprojekt
Töö nr
Tellija Lihula Vallavalitsus
Koostaja Mari Kurismaa
Tallinn 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33547 26.09.2018 uuringute aruanne Lihula mõisa peahoone siseviimistluse uuringute aruanne
Töö nr
Tellija Läänerana Vallavalitsus
Koostaja Hilkka Hiiop
Tallinn 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33385 06.09.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Lihula mõisa peahoone muinsuskaitse eritingimused peahoone resatureerimiseks
Töö nr
Tellija Lääneranna Vallavalitsus
Koostaja Liivika Krigoltoi
Lihula 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33317 27.08.2018 projekti
kooskõlastus
Lääneranna valla tänavalgustus. Põhiprojekt
Lihula linn, Kirbla küla, Tuudi küla
Töö nr P575
Tellija Lääneranna Vallavalitsus
Koostaja Asko Kuusalu jt
Rae vald 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33264 22.08.2018 uuringu tegevuskava Lihula mõisa peahoone siseviimistlususe uuringud. Tegevuskava
Koostaja Hilkka Hiiop
Tellija Lääneranna VV
Tallinn 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent