Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33317 27.08.2018 projekti
kooskõlastus
Lääneranna valla tänavalgustus. Põhiprojekt
Lihula linn, Kirbla küla, Tuudi küla
Töö nr P575
Tellija Lääneranna Vallavalitsus
Koostaja Asko Kuusalu jt
Rae vald 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33290 26.08.2018 uuringute aruanne Kraut, Ants; Toome, Tarvi. 2015. Arheoloogilised järelevalvetööd Läänemaal Lihula linnuse ja vallikraavide kaitsevööndis, reg-nr 15476 ja 27014. Muinasprojekt OÜ. Tallinn
Tööde luba nii ehitajal kui ka arheoloogil jäi taotlemata; uuringute aluseks projekt "Discgolfi pargi rajamine Lihula mõisaparki", kooskõlastatud 15.05.2015 nr 25003
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26393 18.12.2015 kooskõlastus Lihula mõisa peahoone osaline sademetevee ärajuhtimine. Tööde kirjeldus ja skeem AS Lihula Maaparandus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
25003 15.05.2015 projekti
kooskõlastus
Discgolfi pargi rajamine Lihula mõisaparki.
Koostaja Kristjan Liiv, projektijuht.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
23441 22.09.2014 kooskõlastus Lihula mõisa pargi puistu dendroloogiline inventuur. Seletuskiri ja lisad.
Töö nr 2014-156
Tellija Lihula Vallavalitsus
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
7727 14.09.2007 infostend Infostendi paigaldamine Lihula mõisa aida kõrvale (pargi territoorium) Läänemaa nõunik, Kalli Pets
3949 16.01.2006 projekti
kooskõlastus
Lihula linnusemäe soojustrass ning vesivarustus ja kanalisatsioon.
Koostaja Ollmann GR, Olavi Tutt
Tellija Lihula vald.
Kooskõlastuste komisjoni protokoll nr 71, 10.01.2006
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
3463 15.09.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Lihula õisa park Muinsuskaitse eritingimused.
Töö tellija Lihula Vallavalitsus
kkk 06.09.2005
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
1733 09.08.2004 kooskõlastus Lihula mõisa pargi territooriumile laste mänguväljaku rajamine- atraktsioonide paigaldamine skeemil näidatud alale.
Kooskõlastustingimused: arheoloogi järelvalve paigaldustöödel; peale pargi projekti valmimist mänguväljaku rajamine (ümberpaigutamine) selleks projektis ettenähtud kohale.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
569 20.07.2003 kooskõlastus Lihula Kodukaunistamise Seltsingu kava taastada Lihula linnuse mäel (Lihula mõisa park ja linnuse kaitsevöönd)asunud sik-sak tee. Läänemaa nõunik, Kalli Pets