Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
8096 05.11.2007 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitse eritingimused katuse restaureerimiseks ja katuse restaureerimise tööprojekt.
Töö nr 07/4, arhitekt Jaan Jõgi
Tellija MTÜ Keskaegne Lihula
KKK protokoll nr 116, 23.10.2007
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
8918 12.03.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused hoone
restaureerimiseks. Koostaja Liivika Krigoltoi, FIE. Tellija Lihula Vallavalitsus
MKA kkk protokoll nr 125, 11.02.2008
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
14543 26.10.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Katuse restaureerimise aruanne 2008-2010
Arhitekt Jaan Jõgi
Tellija Lihula Vallavalitsus
Töö nr 10/1
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
18771 04.09.2012 projekti
kooskõlastus
Keldriosa katuse restaureerimise tööprojekt
Töö nr 12/1
Tellija Lihula Vallavalitsus
Arhitekt Jaan Jõgi
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
21811 30.12.2013 tööde teostamise
aruanne
Keldriosa katuse restaureerimise aruanne 2012-2013.
Tellija Lihula Vallavalitsus
Töö nr 12/1
Koostaja arhitekt Jaan Jõgi
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
31187 23.10.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava. Lihula mõisa viljaaida korstnapitsi taastamistööd.
Tellija Lihula Vallavalitsus
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
33317 27.08.2018 projekti
kooskõlastus
Lääneranna valla tänavalgustus. Põhiprojekt
Lihula linn, Kirbla küla, Tuudi küla
Töö nr P575
Tellija Lääneranna Vallavalitsus
Koostaja Asko Kuusalu jt
Rae vald 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent