Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32255 28.03.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Matsalu mõisa pargi allee dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava (2018-2027)
Töö nr 13HK2017
Tellija Maanteeamet
Koostaja Valdeko Lukken, Jürjo Lokk, Kreeta Sipelgas, Laura Andla
Tartu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent