Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35643 29.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Vanamõisa mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028
Töö nr 104HKDI18
Tellija Maanteeamet
Koostaja Toomas Põld jt
Tartu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent