Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36540 03.12.2019 tööde teostamise
aruanne
Suure-Rõude mõisa peahoone avariiremonttööde aruanne.Juuli-august 2017 Läänemaa nõunik, Kalli Pets
35230 03.06.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava.
Suure-Rõude mõisa peahoone fassaadi kiireloomulised tööd ka ja saali põranda osaline taastamine (täiendatud tegevuskava, Üllar Alevi ja Virgo Eiche parandusettepanekutega arvestatud)).
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
34556 22.02.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Suure-Rõude mõisa peahoone fassaadi kiireloomulised tööd ja saali põranda osaline taastamine.
Tellija Urve Männamaa.
Parandused (Merle Kinks, Dan Lukas) sisse viidud.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
28412 13.10.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Suure-Rõude mõisa peahoone avariiremonttööde tegevuskava. Töö nr 117
Tellija Urve Männamaa
KKK protokoll nr 335, 04.10.2016
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
13554 06.05.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused
Töö nr:-08
Tellija Urve Männamaa
KKK protokoll 27.10.2009, nr 164, kinnitatud 04.11.2009
Läänemaa nõunik, Kalli Pets