Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
22734 04.06.2014 trassi kooskõlastus Linnamäe küla
vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitusprojekt
Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
17312 09.02.2012 projekti
kooskõlastus
Oru hooldekodu (Räägu mõisa peahoone) välisviimistluse põhiprojekt.
KKK prot. nr 219, 24.01.2012
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
17311 09.02.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Oru Hooldekodu (Räägu mõisa peahoone) restaureerimistöödeks.
KKK protokoll nr 219, 24.01.2012
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
8117 12.11.2007 projekti
kooskõlastus
Katuse tehnilise olukorra hinnang. Põhiprojekt. Läänemaa nõunik, Kalli Pets