Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
22734 04.06.2014 trassi kooskõlastus Linnamäe küla
vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitusprojekt
Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
14695 18.11.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Katusetöde III etapp.
Taavi Stomma
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
12390 16.10.2009 tööde teostamise
aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Katuse remonttööde kolmas etapp. Tellija Oru Hooldekodu.
Koostaja Taavi Stomma, ehitusinsener V/S 24/2002-P
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
10407 19.11.2008 tööde teostamise
aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Katuse remonttööde II etapp.
Koostaja Taavi Stomma, VS 24/2002-P
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
8112 09.11.2007 tööde teostamise
aruanne
Muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Katuse remonttööde esimene etapp.
Tellija Oru Hooldekodu
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
6603 11.04.2007 tööprojekti
kooskõlastus
Tehnilise seisukorra hinnang ja vajalike tööde loetelu ning tööde teostamise tehnoloogia.
Katusekatte vahetamine.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets