Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
47534 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Fassaadide restaureerimine. Tegevuskava. SOVA ARHITEKTID OÜ
13.11.2023
38981 projekti
kooskõlastus
  Osaühing Rändmeister 19.11.2020
16697 uurimistööde
programm
  Eesti Maaülikool 31.10.2011
15718 muinsuskaitse
eritingimused
  27.05.2011