Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38679 08.10.2020 kooskõlastus Piksekaitse välissüsteem. Töö nr: EP 20 12. Projekteerimise staadium: põhiprojekt. Tellija: EELK Simuna Püha Siimoni ja Juuda kirik.
Kooskõlastuse alus: ahelmenetlus M.Kinks, D.Lukas, M.Abel, A.Jõgiste.
Dokumendihaldus: 08.10.20, nr 5.1-17.6/2232-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
37969 30.06.2020 kooskõlastus Simuna kiriku katuste restaureerimine. Põhiprojekt. Töö nr 20-08. Tellija EELK Simuna Siimona ja Juuda Kogudus.
Kooskõlastuse alus: vähendatud mahus kooskõlastamise komisjon S.Sombri, D.Lukas, M.Kinks, M.Abel, P.Nork
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
11921 14.07.2009 kooskõlastus EELK Simuna kiriku (reg. nr 15621) katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. 2008. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
9333 19.05.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused kiriku kooriruumi akende remont-restaureerimistöödeks.
Tellija:EELK Simuna Püha Siimona ja Juuda kiriku kogudus
Koostaja: Elo Sova
2008
6069 19.01.2007 tööde teostamise
aruanne
ARUANNE 2005
EELK Simuna püha Siimona ja Juuda kiriku katuse avariitööde teostamise Muinsuskaitseline aruanne 2005.
ehitaja: WUNIBALD EHITUS OÜ
järelevalve: OÜ ARC Projekt.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
2614 23.03.2005 kooskõlastus Katuse avariitööde teostamine.
EELK SIMUNA PÜHA SIIMONA JA JUUDA KIRIKU. reg. nr. 15621
O Ü WUNUBALD EHITUS. koostaja. T.Traksmaa02.2005.A.
KKK 08.03.2005.A.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
2613 23.03.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Katuse avariitööde teostamise
EELK Simuna Püha Siimoni ja Juuda kirik reg. nr. 15621
Koostas T.Traksmaa 04.2005.
KKK nr.51.08.03.05.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam