Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35781 26.08.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku pikihoone interjööri restaureerimine. Tegevuskava. Töö koostaja: Eva Mölder, OÜ Vana Tallinn. Juuli 2019, Tallinn.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: vähendatud koosseisuga komisjon - M.Abel, L.Lainvoo, S.Sombri, G.Nilp.
WD nr 5.1-17.2/2186-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
34831 09.04.2019 ekspertiisid Lõunapoolse tornialuse portaali kahjustuset kaardistus. WD 5.1-17.1/1 (09.04.2019) Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
33426 12.09.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haljala kiriku kooriruumi sakramendinišši konserveerimistööd. Tegevuskava. Koostanud: Tiina Sakermaa.
Kooskõlastuse alus: G.Nilp, M.Abel, S.Sombri
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32786 12.06.2018 projekti
kooskõlastus
EELK Haljala kiriku tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Töö nr 18-05. Koostas Juhan Kilumets, Ain Pihl. 2018
Kooskõlastuse alus: Kooskõlastamise komisjon 29.05.2018, protokoll nr 380.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32529 07.05.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
HALJALA PÜHA MAURITIUSE KIRIK, KOORIRUUMI INTERJÖÖRI RESTAUREERIMINE. Tegevuskava. Tellija: OÜ Rändmeister. 2018.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: R.Niit, S.Sombri, G.Nilp, M.Kinks.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
31326 14.11.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haljala Püha Mauritiuse kirik, reg nr 15647. Kooriruumi ja pikihoone viimistluse restaureerimine. Koostaja OÜ Vana Tallinn, vastutav spetsialist Elo Sova, restauraator Eva Mölder. Tellija OÜ Rändmeister.
Kooskõlastan.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
27763 27.06.2016 uuringu tegevuskava Kadakas, Villu. HALJALA KIRIK: PIKIHOONE PÕRANDA VAHETUS. ARHEOLOOGILISE UURINGU TEGEVUSKAVA (Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala
alevik, Rakvere mnt 1) (reg nr 15647). Keila 2016.
Arheoloogia nõunik, Nele Kangert
24879 28.04.2015 uuringute aruanne Haljala kiriku ajalooline siseviimistlus, uuringu aruanne. Koostajad EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, Anneli Randla ja H&M Restuudio OÜ. Tellija EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus. Tallinn 2014.
Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 07. aprill 2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 298
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
23961 tööde teostamise
aruanne
Haljala kiriku plokkaltari konserveerimise aruanne.
OÜ Vana Tallinn
Konservaator Merike Limberg
2012
23185 06.08.2014 kooskõlastus Muinsuskaitse eritingimused ja põranda remontimise põhiprojekt. Koostaja AB Katrin Etverk OÜ. Tallinn 2014. Tellija EELK Haljala Kogudus.
Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29. juuli 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 280.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel