Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38016 08.07.2020 projekti
kooskõlastus
Katusekatte vahetamine üksikelamul. Arhitektuur-ehituslik osa eelprojekt (Rakveres, juuni 2020). Töö nr 20-58. AS KEK Invest (Monika Gitška, vastutav spetsialist Marina Toomel). Tellija: eraisik. Üksikelamu asub kultuurimälestiste kaitsevööndis. Alus: ahelmenetlus - Merle Kinks, Ilme Mäesalu, Mirjam Abel, Raili Uustalu. WD-s nr 5.1-17.6/678. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
37902 18.06.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku tornialuse lõunapoolse portaali konserveerimistööde tegevuskava. Heaks kiitnud Janika Turu ja Mirjam Abel. Kunstipärandi nõunik, Janika Turu
37342 09.04.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haljala kiriku võlvide remont, tegevuskava. Koostas Ain Pihl. Tellija: EELK Haljala kogudus.
Heaks kiitnud M.Kinks, S.Sombri, M.Abel
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
35781 26.08.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku pikihoone interjööri restaureerimine. Tegevuskava. Töö koostaja: Eva Mölder, OÜ Vana Tallinn. Juuli 2019, Tallinn.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: vähendatud koosseisuga komisjon - M.Abel, L.Lainvoo, S.Sombri, G.Nilp.
WD nr 5.1-17.2/2186-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
34831 09.04.2019 ekspertiisid Lõunapoolse tornialuse portaali kahjustuset kaardistus. WD 5.1-17.1/1 (09.04.2019) Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
33426 12.09.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haljala kiriku kooriruumi sakramendinišši konserveerimistööd. Tegevuskava. Koostanud: Tiina Sakermaa.
Kooskõlastuse alus: G.Nilp, M.Abel, S.Sombri
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32786 12.06.2018 projekti
kooskõlastus
EELK Haljala kiriku tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Töö nr 18-05. Koostas Juhan Kilumets, Ain Pihl. 2018
Kooskõlastuse alus: Kooskõlastamise komisjon 29.05.2018, protokoll nr 380.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32529 07.05.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
HALJALA PÜHA MAURITIUSE KIRIK, KOORIRUUMI INTERJÖÖRI RESTAUREERIMINE. Tegevuskava. Tellija: OÜ Rändmeister. 2018.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: R.Niit, S.Sombri, G.Nilp, M.Kinks.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
31326 14.11.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haljala Püha Mauritiuse kirik, reg nr 15647. Kooriruumi ja pikihoone viimistluse restaureerimine. Koostaja OÜ Vana Tallinn, vastutav spetsialist Elo Sova, restauraator Eva Mölder. Tellija OÜ Rändmeister.
Kooskõlastan.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
27763 27.06.2016 uuringu tegevuskava Kadakas, Villu. HALJALA KIRIK: PIKIHOONE PÕRANDA VAHETUS. ARHEOLOOGILISE UURINGU TEGEVUSKAVA (Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala
alevik, Rakvere mnt 1) (reg nr 15647). Keila 2016.
Arheoloogia nõunik, Nele Kangert