Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24879 28.04.2015 uuringute aruanne Haljala kiriku ajalooline siseviimistlus, uuringu aruanne. Koostajad EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, Anneli Randla ja H&M Restuudio OÜ. Tellija EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus. Tallinn 2014.
Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 07. aprill 2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 298
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
23961 tööde teostamise
aruanne
Haljala kiriku plokkaltari konserveerimise aruanne.
OÜ Vana Tallinn
Konservaator Merike Limberg
2012
23185 06.08.2014 kooskõlastus Muinsuskaitse eritingimused ja põranda remontimise põhiprojekt. Koostaja AB Katrin Etverk OÜ. Tallinn 2014. Tellija EELK Haljala Kogudus.
Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29. juuli 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 280.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
23058 16.07.2014 uuringu tegevuskava Haljala kiriku ajalooline siseviimistlus
Uuringu tegevuskava
Objekt: Haljala kirik Kultuurimälestiste registri number: 15647
Aadress: Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Valdaja: EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus

Tellija: EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
Koostaja: FIE Anneli Randla, VS 488/2010-E
Salme 21-8 Tallinn 10413
tel: 5074131
e-post: anneli.randla@gmail.com
TALLINN 2014

Kooskõlastamise alus: tegevuskava on läbi vaadanud ja heaks kiitnud MKA Maria Silla, Triin Talk ja Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
19213 14.11.2012 tööde teostamise
aruanne
Haljala kiriku, reg nr 15647, plokkaltari konserveerimise aruanne. Koostaja OÜ Vana Tallinn, konservaator Merike Limberg. Kooskõlastamine Maria Silla nõusolekul. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Merle Kinks
18037 18.05.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku plokkaltari restaureerimise kava.
ehitismälestis: 15647 - Haljala kirik
tellija: Muinsuskaitseamet
koostaja: Osaühing Vana Tallinn , konservaator Merike limberg
märkus: kava on kooskõlastatud MKA Ü. Jukk ja A.Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13239 15.03.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Dekorattiiv- ja kergliikusala valgustus ja valgustuste toitevõrk.
Põhiprojekti mahus. Töö nr. 10-06.
mälestised: 5761, 15647, 15648, 15649, 15650.
tellija: SA Haljala Kiriku nõukogu
koostaja: FIE Üllar Võrno Valgustus, Rakvere 2010.
märkus: 1. põhiprojekt kooskõlastatud, 13021. 09. 02. 2010.2. tööprojekt on koostatud vastavalt kooskõlastatud põhiprojektile, läbi vaadatud Mirjam Abel ja Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13238 15.03.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13021 09.02.2010 välisvalgustuse
projekt
Dekoratiiv-ja kergliiklusala valgustuse eskiisprojekt.
Töö nr: VO1.1-2010.
HALJALA PÜHA MARKUSE KIRIK.
aadress: Võsu mnt 4, 45301 Haljala, Lääne-Virumaa
koostaja: FIE Üllar Võrno
tellija: SA Haljala Kiriku nõukogu
märkus:1.välisvalgustuse projekt on läbi vaadatud ja kooskõlastataud MKA-is, Tarvi Sits ja Ilona Mersin
2. selle projekti alusel koostatakse eletriprojekti põhiprojekt.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5961 27.12.2006 kooskõlastus Haljala kiriku välisvalgustus.
tööprojekt
Kultuurimälestiste kaitsevööndid. /Haljala kirik 15647. Haljala kiriku piirdemüür 15648)
tellija: Haljala vallavalitsus
koostas: AS LEPNA ELEKTER. G.Tahvers
Märkus: 1.Tegemist on tee valgustsupostidega miiledel kahelel lisatakse suundvalgustid kiriku valgustamiseks.2.Kiriku valgustusprojekt tellimisel ja kuulub kooskõlastamisele3. KKK 19.12.2006.4.kirikuaia piirdemüüri vastuei tohi ehit.lültuskappe.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam