Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38016 08.07.2020 projekti
kooskõlastus
Katusekatte vahetamine üksikelamul. Arhitektuur-ehituslik osa eelprojekt (Rakveres, juuni 2020). Töö nr 20-58. AS KEK Invest (Monika Gitška, vastutav spetsialist Marina Toomel). Tellija: eraisik. Üksikelamu asub kultuurimälestiste kaitsevööndis. Alus: ahelmenetlus - Merle Kinks, Ilme Mäesalu, Mirjam Abel, Raili Uustalu. WD-s nr 5.1-17.6/678. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
37902 18.06.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku tornialuse lõunapoolse portaali konserveerimistööde tegevuskava. Heaks kiitnud Janika Turu ja Mirjam Abel. Kunstipärandi nõunik, Janika Turu
37342 09.04.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haljala kiriku võlvide remont, tegevuskava. Koostas Ain Pihl. Tellija: EELK Haljala kogudus.
Heaks kiitnud M.Kinks, S.Sombri, M.Abel
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
35781 26.08.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku pikihoone interjööri restaureerimine. Tegevuskava. Töö koostaja: Eva Mölder, OÜ Vana Tallinn. Juuli 2019, Tallinn.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: vähendatud koosseisuga komisjon - M.Abel, L.Lainvoo, S.Sombri, G.Nilp.
WD nr 5.1-17.2/2186-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
34831 09.04.2019 ekspertiisid Lõunapoolse tornialuse portaali kahjustuset kaardistus. WD 5.1-17.1/1 (09.04.2019) Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
33426 12.09.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haljala kiriku kooriruumi sakramendinišši konserveerimistööd. Tegevuskava. Koostanud: Tiina Sakermaa.
Kooskõlastuse alus: G.Nilp, M.Abel, S.Sombri
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32786 12.06.2018 projekti
kooskõlastus
EELK Haljala kiriku tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Töö nr 18-05. Koostas Juhan Kilumets, Ain Pihl. 2018
Kooskõlastuse alus: Kooskõlastamise komisjon 29.05.2018, protokoll nr 380.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32529 07.05.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
HALJALA PÜHA MAURITIUSE KIRIK, KOORIRUUMI INTERJÖÖRI RESTAUREERIMINE. Tegevuskava. Tellija: OÜ Rändmeister. 2018.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: R.Niit, S.Sombri, G.Nilp, M.Kinks.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
31326 14.11.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haljala Püha Mauritiuse kirik, reg nr 15647. Kooriruumi ja pikihoone viimistluse restaureerimine. Koostaja OÜ Vana Tallinn, vastutav spetsialist Elo Sova, restauraator Eva Mölder. Tellija OÜ Rändmeister.
Kooskõlastan.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
27763 27.06.2016 uuringu tegevuskava Kadakas, Villu. HALJALA KIRIK: PIKIHOONE PÕRANDA VAHETUS. ARHEOLOOGILISE UURINGU TEGEVUSKAVA (Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala
alevik, Rakvere mnt 1) (reg nr 15647). Keila 2016.
Arheoloogia nõunik, Nele Kangert
24879 28.04.2015 uuringute aruanne Haljala kiriku ajalooline siseviimistlus, uuringu aruanne. Koostajad EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, Anneli Randla ja H&M Restuudio OÜ. Tellija EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus. Tallinn 2014.
Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 07. aprill 2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 298
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
23961 tööde teostamise
aruanne
Haljala kiriku plokkaltari konserveerimise aruanne.
OÜ Vana Tallinn
Konservaator Merike Limberg
2012
23185 06.08.2014 kooskõlastus Muinsuskaitse eritingimused ja põranda remontimise põhiprojekt. Koostaja AB Katrin Etverk OÜ. Tallinn 2014. Tellija EELK Haljala Kogudus.
Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29. juuli 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 280.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
23058 16.07.2014 uuringu tegevuskava Haljala kiriku ajalooline siseviimistlus
Uuringu tegevuskava
Objekt: Haljala kirik Kultuurimälestiste registri number: 15647
Aadress: Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Valdaja: EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus

Tellija: EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
Koostaja: FIE Anneli Randla, VS 488/2010-E
Salme 21-8 Tallinn 10413
tel: 5074131
e-post: anneli.randla@gmail.com
TALLINN 2014

Kooskõlastamise alus: tegevuskava on läbi vaadanud ja heaks kiitnud MKA Maria Silla, Triin Talk ja Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
19213 14.11.2012 tööde teostamise
aruanne
Haljala kiriku, reg nr 15647, plokkaltari konserveerimise aruanne. Koostaja OÜ Vana Tallinn, konservaator Merike Limberg. Kooskõlastamine Maria Silla nõusolekul. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Merle Kinks
18037 18.05.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku plokkaltari restaureerimise kava.
ehitismälestis: 15647 - Haljala kirik
tellija: Muinsuskaitseamet
koostaja: Osaühing Vana Tallinn , konservaator Merike limberg
märkus: kava on kooskõlastatud MKA Ü. Jukk ja A.Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13239 15.03.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Dekorattiiv- ja kergliikusala valgustus ja valgustuste toitevõrk.
Põhiprojekti mahus. Töö nr. 10-06.
mälestised: 5761, 15647, 15648, 15649, 15650.
tellija: SA Haljala Kiriku nõukogu
koostaja: FIE Üllar Võrno Valgustus, Rakvere 2010.
märkus: 1. põhiprojekt kooskõlastatud, 13021. 09. 02. 2010.2. tööprojekt on koostatud vastavalt kooskõlastatud põhiprojektile, läbi vaadatud Mirjam Abel ja Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13238 15.03.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13021 09.02.2010 välisvalgustuse
projekt
Dekoratiiv-ja kergliiklusala valgustuse eskiisprojekt.
Töö nr: VO1.1-2010.
HALJALA PÜHA MARKUSE KIRIK.
aadress: Võsu mnt 4, 45301 Haljala, Lääne-Virumaa
koostaja: FIE Üllar Võrno
tellija: SA Haljala Kiriku nõukogu
märkus:1.välisvalgustuse projekt on läbi vaadatud ja kooskõlastataud MKA-is, Tarvi Sits ja Ilona Mersin
2. selle projekti alusel koostatakse eletriprojekti põhiprojekt.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5961 27.12.2006 kooskõlastus Haljala kiriku välisvalgustus.
tööprojekt
Kultuurimälestiste kaitsevööndid. /Haljala kirik 15647. Haljala kiriku piirdemüür 15648)
tellija: Haljala vallavalitsus
koostas: AS LEPNA ELEKTER. G.Tahvers
Märkus: 1.Tegemist on tee valgustsupostidega miiledel kahelel lisatakse suundvalgustid kiriku valgustamiseks.2.Kiriku valgustusprojekt tellimisel ja kuulub kooskõlastamisele3. KKK 19.12.2006.4.kirikuaia piirdemüüri vastuei tohi ehit.lültuskappe.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5952 22.12.2006 kooskõlastus EELK Haljala P.Mauritiuse kiriku restaureerimise põhiprojekt III köide Konstruktsioonide põhiprojekt.
arhitektuurimälestis Haljala kirik reg. nr. 15647
tellija: OÜ Oma Projekt. juhataja A.Evart 2006. proj. insener. A.Danil
märkus:1.põhiprojekt köide I kooskõlastus 5555.25.10.2006.: köide III katuse restaureerimise konstrktsiooniosa
2. katuse rest.töid on võimalik selles projektimahus teostada restaureerimise põhimõtetest kinni pidades.
3. katuseehitajal on vajalik kaasate projekteerija järelevalve.
4. KKK pr. 83.p 18. 27.06.2006.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5556 25.10.2006 projekti
kooskõlastus
EELK Haljala P.Mauritsiuse kiriku restaureerimise põhiprojekt. Köide II . Siseruumide restaureerimise arhitektuurne osa.
objekt: HALJALA KIRIK reg. nr. 15647.
tellija. OÜ Oma Projekt
koostas: Stenhus OÜ.arh. I.Kannelmäe.
märkus: 1. kkk nr. 68. 02.12.2005.-märkustega tagasi. 2. märkustega tagasi KKK pr. 76. meeldetuletus. 07.04.2006
3. lõpuks,korduvalt helistatud, saadetud meile Rakveresse 13.okt 2006.
4. täiendatud vastavalt märkustele arh. I.Kannelmäe lubadus.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5555 25.10.2006 projekti
kooskõlastus
EELK Haljala P.Mauritsiuse kiriku restaureerimise põhiprojekt. Köide I . Fassaadide ja katuse restaureerimise arhitektuurne osa.
objekt: HALJALA KIRIK reg. nr. 15647.
tellija. OÜ Oma Projekt
koostas: Stenhus OÜ.arh. I.Kannelmäe.
märkus: 1. kkk nr. 68. 02.12.2005.-märkustega tagasi.2. märkustega tagasi KKK pr. 76. meeldetuletus.
3. lõpuks,korduvalt helistatud, saadetud meile Rakveresse 13.okt 2006.
4. katust ei ole käsitletud.!!!tuleb eraldi!
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
3604 24.10.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Eritingimused. Haljala kirik.
Koostaja: I. Kannelmäe
Tellija: OÜ Oma Projekt
2005
389 12.06.2002 uurimistööde
programm
Katusekonstruktsiooni ja tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus ja retaureerimistööde ettepanekud. Arh. T.Parmkakson ins. A.Danil. Kooskõlastan (kaust meil) Muinsuskaitseameti restaureerimisosakonna juhtaja, Ülo Puustak