Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
389 12.06.2002 uurimistööde
programm
Katusekonstruktsiooni ja tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus ja retaureerimistööde ettepanekud. Arh. T.Parmkakson ins. A.Danil. Kooskõlastan (kaust meil) Muinsuskaitseameti restaureerimisosakonna juhtaja, Ülo Puustak
3604 24.10.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Eritingimused. Haljala kirik.
Koostaja: I. Kannelmäe
Tellija: OÜ Oma Projekt
2005
5555 25.10.2006 projekti
kooskõlastus
EELK Haljala P.Mauritsiuse kiriku restaureerimise põhiprojekt. Köide I . Fassaadide ja katuse restaureerimise arhitektuurne osa.
objekt: HALJALA KIRIK reg. nr. 15647.
tellija. OÜ Oma Projekt
koostas: Stenhus OÜ.arh. I.Kannelmäe.
märkus: 1. kkk nr. 68. 02.12.2005.-märkustega tagasi.2. märkustega tagasi KKK pr. 76. meeldetuletus.
3. lõpuks,korduvalt helistatud, saadetud meile Rakveresse 13.okt 2006.
4. katust ei ole käsitletud.!!!tuleb eraldi!
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5556 25.10.2006 projekti
kooskõlastus
EELK Haljala P.Mauritsiuse kiriku restaureerimise põhiprojekt. Köide II . Siseruumide restaureerimise arhitektuurne osa.
objekt: HALJALA KIRIK reg. nr. 15647.
tellija. OÜ Oma Projekt
koostas: Stenhus OÜ.arh. I.Kannelmäe.
märkus: 1. kkk nr. 68. 02.12.2005.-märkustega tagasi. 2. märkustega tagasi KKK pr. 76. meeldetuletus. 07.04.2006
3. lõpuks,korduvalt helistatud, saadetud meile Rakveresse 13.okt 2006.
4. täiendatud vastavalt märkustele arh. I.Kannelmäe lubadus.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5952 22.12.2006 kooskõlastus EELK Haljala P.Mauritiuse kiriku restaureerimise põhiprojekt III köide Konstruktsioonide põhiprojekt.
arhitektuurimälestis Haljala kirik reg. nr. 15647
tellija: OÜ Oma Projekt. juhataja A.Evart 2006. proj. insener. A.Danil
märkus:1.põhiprojekt köide I kooskõlastus 5555.25.10.2006.: köide III katuse restaureerimise konstrktsiooniosa
2. katuse rest.töid on võimalik selles projektimahus teostada restaureerimise põhimõtetest kinni pidades.
3. katuseehitajal on vajalik kaasate projekteerija järelevalve.
4. KKK pr. 83.p 18. 27.06.2006.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5961 27.12.2006 kooskõlastus Haljala kiriku välisvalgustus.
tööprojekt
Kultuurimälestiste kaitsevööndid. /Haljala kirik 15647. Haljala kiriku piirdemüür 15648)
tellija: Haljala vallavalitsus
koostas: AS LEPNA ELEKTER. G.Tahvers
Märkus: 1.Tegemist on tee valgustsupostidega miiledel kahelel lisatakse suundvalgustid kiriku valgustamiseks.2.Kiriku valgustusprojekt tellimisel ja kuulub kooskõlastamisele3. KKK 19.12.2006.4.kirikuaia piirdemüüri vastuei tohi ehit.lültuskappe.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13021 09.02.2010 välisvalgustuse
projekt
Dekoratiiv-ja kergliiklusala valgustuse eskiisprojekt.
Töö nr: VO1.1-2010.
HALJALA PÜHA MARKUSE KIRIK.
aadress: Võsu mnt 4, 45301 Haljala, Lääne-Virumaa
koostaja: FIE Üllar Võrno
tellija: SA Haljala Kiriku nõukogu
märkus:1.välisvalgustuse projekt on läbi vaadatud ja kooskõlastataud MKA-is, Tarvi Sits ja Ilona Mersin
2. selle projekti alusel koostatakse eletriprojekti põhiprojekt.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13238 15.03.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13239 15.03.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Dekorattiiv- ja kergliikusala valgustus ja valgustuste toitevõrk.
Põhiprojekti mahus. Töö nr. 10-06.
mälestised: 5761, 15647, 15648, 15649, 15650.
tellija: SA Haljala Kiriku nõukogu
koostaja: FIE Üllar Võrno Valgustus, Rakvere 2010.
märkus: 1. põhiprojekt kooskõlastatud, 13021. 09. 02. 2010.2. tööprojekt on koostatud vastavalt kooskõlastatud põhiprojektile, läbi vaadatud Mirjam Abel ja Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
18037 18.05.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku plokkaltari restaureerimise kava.
ehitismälestis: 15647 - Haljala kirik
tellija: Muinsuskaitseamet
koostaja: Osaühing Vana Tallinn , konservaator Merike limberg
märkus: kava on kooskõlastatud MKA Ü. Jukk ja A.Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam