Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35781 26.08.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku pikihoone interjööri restaureerimine. Tegevuskava. Töö koostaja: Eva Mölder, OÜ Vana Tallinn. Juuli 2019, Tallinn.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: vähendatud koosseisuga komisjon - M.Abel, L.Lainvoo, S.Sombri, G.Nilp.
WD nr 5.1-17.2/2186-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
37342 09.04.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Haljala kiriku võlvide remont, tegevuskava. Koostas Ain Pihl. Tellija: EELK Haljala kogudus.
Heaks kiitnud M.Kinks, S.Sombri, M.Abel
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
37902 18.06.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Haljala kiriku tornialuse lõunapoolse portaali konserveerimistööde tegevuskava. Heaks kiitnud Janika Turu ja Mirjam Abel. Kunstipärandi nõunik, Janika Turu
38016 08.07.2020 projekti
kooskõlastus
Katusekatte vahetamine üksikelamul. Arhitektuur-ehituslik osa eelprojekt (Rakveres, juuni 2020). Töö nr 20-58. AS KEK Invest (Monika Gitška, vastutav spetsialist Marina Toomel). Tellija: eraisik. Üksikelamu asub kultuurimälestiste kaitsevööndis. Alus: ahelmenetlus - Merle Kinks, Ilme Mäesalu, Mirjam Abel, Raili Uustalu. WD-s nr 5.1-17.6/678. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
3604 24.10.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Eritingimused. Haljala kirik.
Koostaja: I. Kannelmäe
Tellija: OÜ Oma Projekt
2005
23058 16.07.2014 uuringu tegevuskava Haljala kiriku ajalooline siseviimistlus
Uuringu tegevuskava
Objekt: Haljala kirik Kultuurimälestiste registri number: 15647
Aadress: Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Valdaja: EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus

Tellija: EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
Koostaja: FIE Anneli Randla, VS 488/2010-E
Salme 21-8 Tallinn 10413
tel: 5074131
e-post: anneli.randla@gmail.com
TALLINN 2014

Kooskõlastamise alus: tegevuskava on läbi vaadanud ja heaks kiitnud MKA Maria Silla, Triin Talk ja Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
23185 06.08.2014 kooskõlastus Muinsuskaitse eritingimused ja põranda remontimise põhiprojekt. Koostaja AB Katrin Etverk OÜ. Tallinn 2014. Tellija EELK Haljala Kogudus.
Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29. juuli 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 280.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
23961 tööde teostamise
aruanne
Haljala kiriku plokkaltari konserveerimise aruanne.
OÜ Vana Tallinn
Konservaator Merike Limberg
2012
24879 28.04.2015 uuringute aruanne Haljala kiriku ajalooline siseviimistlus, uuringu aruanne. Koostajad EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, Anneli Randla ja H&M Restuudio OÜ. Tellija EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus. Tallinn 2014.
Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 07. aprill 2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 298
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
27763 27.06.2016 uuringu tegevuskava Kadakas, Villu. HALJALA KIRIK: PIKIHOONE PÕRANDA VAHETUS. ARHEOLOOGILISE UURINGU TEGEVUSKAVA (Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala
alevik, Rakvere mnt 1) (reg nr 15647). Keila 2016.
Arheoloogia nõunik, Nele Kangert