Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21194 18.09.2013 uuringute aruanne Kadrina kiriku, reg nr 15661, seinamaalingud. Uuringute aruanne. Koostaja FIE Anneli Randla. Tellija EELK Kadrina kogudus. Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI10. september 2013 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 258. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
18486 20.07.2012 uuringu tegevuskava Kadrina kiriku seinamaalingud. Uuringute tegevuskava.
Tellija: Muinsuskaitseamet
Kooskõlastatud koos: Ülle Jukk'i, Maria Silla ja Sille Sombri'ga
Sondaažide täpne hulk ja jaotus selgub töö käigus ning sõltub sellest, mida esimeste sondaažidega leitakse. Kavas on ca 30 sondaaži kõigis tõenäoliselt maalitud piirkondades: kõigi avade ümbruses, võlvikandadel, servjoontel, kilpkaartel, (võidukaare tsoonis on maalingud juba 1922. aastal avatud), võlvi siiludel, piki- ja ahasseinte keskosas ja paneeli piirkonnas. Sondaažid on kavandatud nii kooriruumis kui ka pikihoones ja tornis.
Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
1571 28.06.2004 kooskõlastus Välisvalgustuse ehitamine.
tellija: Kadrina vallavalitsus.
tagatud arheoloogiline järelevalve- posti süvendid, kaabel.
Kadrina kirikaias nr 5764; kirik reg. nr. 16661;
vabadussõja mälestussammas.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam