Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13839 16.06.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Kihlevere mõisa peahoone remont- restaureerimine, kohandamine Kadrina puhkeala esindushooneks ja Kihlevere kultuurikeskuseks.
objekt: Kihlevere mõisa peahoone, nr. 15664
tellija/omanik: Toshio Kawabe
koostaja: Restauraatorprojekt OÜ,
töö nr. 1008. mai 2010. Tallinn
märkus: 1. kooskõlastamise komisjon 08.06.2010 protokoll nr.180. kinnitatud 15.06.2010.
2. parandused on sisse viidud 16.06.2010
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam