Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
23430 18.09.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Neeruti mõisa valitsejamaja. Kandekonstruktsioonide ehitustehniline seisund ja avariilise olukorra likvideerimine. Tegevuskava.
Koostaja OÜ Vana Tallinn, arhitekt Elo Sova, insener Silvia Ränd.
Tellija Ander Ild.
Tallinn, 2014
KOOSKÕLASTUSE ALUS: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 9. september 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 283
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
22229 19.03.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Neeruti mõisa valitsejamaja, reg nr 15672, restaureerimiseks.
Koostaja OÜ Vana Tallinn, juhataja Kalli Holland, arhitekt Elo Sova. Tellija Ander Ild.
Märkus. KKK otsus pr. 270, 04.03.2014, vastavalt otsusele on parandused sisse viidud tänaseks 19.03.2014 .
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
15385 30.03.2011 trassi kooskõlastus Neeruti küla joogiveesüsteemide rekonstrueerimine. põhiprojekt
aadress: Neeruti küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond
tellija: Kadrina vald
koostaja: T.A.K. Ehitus OÜ,A.Tamm Rakvere 2011
töö nr 01/02-2011
märkus: enne kaevetöid taotleda Muinsuskaitseameti luba, kaevetööd planeeritud Neeruti mõisansambli ja pargi kaitseväõööndis.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam