Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35364 19.06.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Neeruti mõisa keldri restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne (Tallinn 2018). Koostaja OÜ Vana Tallinn (juhataja Kalli Holland, vastutav spetsialist Elo Sova). Tellija: Buxhöwden OÜ). Heaks kiidetud: Peeter Nork, Merle Kinks, Raili Uustalu. Teadmiseks: Carolin Pihlap. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
34384 23.01.2019 projekti
kooskõlastus
Neeruti mõis Buxhöwden. Rekonstrueerimine maakelder. Elektripaigaldis (Tallinn 2018). Põhiprojekt (töö nr 16-27-02EL). Koostaja: Rausi OÜ (vastutav spetsialist U. Leppik). Tellija: Ander Ild. Kooskõlastus Reelika Niit, Merle Kinks, Raili Uustalu nõusolekul. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
34383 23.01.2019 projekti
kooskõlastus
Neeruti mõis Buxhöwden. Maakeldri rekonstrueerimine. Nõrkvoolupaigaldise põhiprojekt (Tallinn 2018). Töö nr 16-27-02EN. Koostaja: Rausi OÜ (vastutav spetsialist L. Petrištševa). Tellija: Ander Ild. Kooskõlastus Reelika Niit, Merle Kinks, Raili Uustalu nõusolekul. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
29550 24.03.2017 projekti
kooskõlastus
Neeruti mõisa kelder, Restaureerimine, arhitektuurne põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
23346 04.09.2014 kooskõlastus Muinsuskaitse eritingimused Neeruti mõisa keldri restaureerimiseks. Keldri arhitektuurne põhiprojekt. Koostaja OÜ Vana Tallinn, arhitekt Elo Sova. Tallinn 2014. Töö nr VT-14017. Tellija Ander Ild. Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 26. august 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 282. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel