Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
15572 09.05.2011 trassi kooskõlastus Undla küla kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine.
tellija: Kadrina Vallavalitsus
koostaja: T.A.K.Ehitus OÜ, A.Tamm , RAKVERE 2011.
märkus: Undla mõisa park, peahoone kv 15688, teenijatemaja kv. trassidega ühendamine.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
20932 06.08.2013 kooskõlastus Mnt nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Tapa-Kadrina lõik, km 142,6-157,2, remondi tehniline projekt. Aadress: Tapa ja Kadrina vald, Lääne-Viru maakond. Tellija: Maanteeameti ida regioon. Koostaja: G.Laagus, A.Põrk, H.Rannakivi, M.Sepp. Tallinn 2013. Kooskõlastuse alus: A.Kaldam, M.Abel.
MÄRKUS: Teeohutuse kontrollimise aruandes on projekteerijal ettepanek Udrikul riigimaanteede ristmikul likvideerida nähtavuskolmnurgast puud, et liiklusohutust tõsta. Nimetatud puud jäävad Udriku kompleksile kehtestatud ühisest kaitsevööndist küll välja, aga siiski käsitlesime neid kui kaitsevööndisse kuuluvaid.
Edastatud ning koostaja poolt sisse viidud märkused:Kaitsevööndi piir siduda plaanidega, tingmärkides tuua ära kaitsevööndi nimetus.Seletuskirjas teha eraldi Muinsuskaitse peatükk, kus kirjutada, milline tee osa jääb kultuurimälestise kaitsevööndisse.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
21214 23.09.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Kadrina vallas Udriku külas Udriku mõisa arendusala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.
Töö koostamise huvitatud isik: Udriku Invest OÜ
Töö koostaja: OÜ Hendrikson & Ko , Aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu
Töö nr. 1897/13
TARTU 2013.
selgitus: 1. projekt on läbi vaadatud Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonis 27.08.2013 ja saadetud tagasi koostajale täiendamiseks enne kooskõlastamist.
2. täiendused on sisse viidud.
3. DP projktijuht-planeerija, e-post: merilin@hendrikson.ee
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
23163 04.08.2014 detailplaneering Kadrina vald, Udriku küla, Udriku mõisa arendusala detailplaneering. Koostaja OÜ Hendrikson & Ko, M.Kalle, M.Öövel. Töö nr 1897/13. Tartu 2013-2014. Töö koostamisest huvitatud isik: Udriku Invest OÜ. Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29. juuli 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 280 (29.07.2014. a). Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
24953 06.05.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Udriku mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Koostaja Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Tanel Breede. Töö nr: 54ET14. Tartu 2015. Tellija Udriku Mõis MTÜ.
Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 21. aprill 2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 299
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
25873 30.09.2015 projekti
kooskõlastus
Udriku mõisa pargi projekt. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu